بخوانیم دات کام

معنی way (اسم) به فارسی ۰

معنی way (اسم) به فارسی (آخرین تاریخ به روز رسانی:‌ ۱۴ آبان ۱۳۹۵ — ساعت ۱۱:۱۷ صبح)

تلفظ لغت انگلیسی way دانلود فایل صوتی این کلمه / لغت انگلیسی اولین معنی لغت انگلیسی way معنی اول کلمه / لغت انگلیسی way «متد، سبک یا روش و نحوه انجام کاری» است. کلمه...

خانه / کلبه متروکه / متروک ۰

معنی abandoned (صفت) به فارسی

تلفظ لغت انگلیسی abandoned با لهجه آمریکایی / آمریکن: دانلود فایل صوتی این لغت انگلیسی تلفظ لغت انگلیسی abandoned با لهجه بریتیش / بریتانیایی: دانلود فایل صوتی این لغت انگلیسی اولین معنی لغت انگلیسی...

دانلود کتاب صوتی / کتاب گویا / فایل صوتی انگلیسی کاربردی اول _ عکس / تصویر شاخص مطلب / پست ۰

دانلود کتاب صوتی / کتاب گویا / فایل صوتی انگلیسی کاربردی اول

در این مطلب و سلسله مطالب / مطلب هایی مانند این از بخش آموزش / یادگیری سریع زبان انگلیسی، یک سری کتاب صوتی / کتابهای صوتی / کتاب گویا / فایل صوتی را در...