معنی test (اسم) به فارسی

اولین معنی لغت/کلمه انگلیسی test (در رابطه با دانش/توانایی) معنی اول کلمه / لغت انگلیسی test، «آزمایش/امتحانی از دانش یا توانایی شخص است که از ‌سؤالاتی/سؤال هایی تشکیل شده باشد که آن شخص باید جواب دهد یا فعالیت هایی که آن شخص باید انجام بدهد.» بنا بر این، برای کلمه معادل test با این معنای […]

معرفی الفبای زبان روسی

الفبای روسی در خود زبان روسیрусский алфавит(بخوانید «روسکی آلفاویت») نامیده می شود و در نسخه مدرن/امروزی آن 33 حرف دارد (تعدادی از حروف آن در سال 1918 میلادی و قبل از آن حذف شده اند): حرف اول، حرف А است که مثل حرف “A” انگلیسی، در اول جمله یا موارد خاص دیگری که باید حروف […]

خیلی راه را / رو / راهو رانندگی کرده ام / کردم.

It has been a long drive. (جمله / sentence) توجه: در جمله انگلیسی بالا به شخص «من» اشاره نشده است و به طور کلی این جمله برای همه ی اشخاص مفرد یا جمع می تواند به کار برود. ضمناً، چون انگلیسی زبان ها به حرف زدن به صورت خلاصه عادت دارند، ممکن است این جمله […]

خیلی خوب

all right (صفت / adjective, قید / adverb) توجه: شکل غیر استاندارد یا غیر رسمی این عبارت ممکن است به صورت alrightنیز نوشته شود. کلمه مترادف این عبارتOKاست.