راز خود را فاش کردن / آبروی خود را بردن به انگلیسی

برای دانلود فایل ها حتماً از نرم افزارهای دانلود منیجر استفاده فرمایید.

to wash one’s dirty linen in public (اصطلاح)

توجه: این عبارت / اصطلاح در انگلیسی بریتانیایی کاربرد دارد و عبارت ناپسندی است.

تلفظ با لهجه آمریکایی / آمریکن:

تلفظ با لهجه بریتیش / بریتانیایی:

مثال ها و نحوه کاربرد

He washed his dirty linen in public when he said (that) his sister had divorced her husband.

تلفظ با لهجه آمریکایی / آمریکن:

تلفظ با لهجه بریتیش / بریتانیایی:

ترجمه روان این جمله به فارسی:

او (اشاره به شخص مذکری است) وقتی (که) گفت خواهرش از شوهرش جدا شده است / طلاق گرفته است آبروی خود را (در جمع) برد / راز خود را (میان جمع) فاش کرد.

I washed my dirty linen in public when I talked about my scores / marks on the test.

تلفظ با لهجه آمریکایی / آمریکن:

تلفظ با لهجه بریتیش / بریتانیایی:

ترجمه روان این جمله به فارسی:

(من) وقتی از / درباره نمره هایم در («این» یا «آن») امتحان حرف زدم / صحبت کردم، آبروی خود را (در جمع) بردم / راز خود را (میان جمع) فاش کردم.
یا
(من) با صحبت کردن / حرف زدن درباره / از نمره هام توی / تو امتحان آبروی خودم رو / خودمو (در جمع) بردم / راز خودمو / خودم رو (میون جمع) فاش کردم.

The children washed their dirty linen in public when when they told everybody how weird their father was.

تلفظ با لهجه آمریکایی / آمریکن:

تلفظ با لهجه بریتیش / بریتانیایی:

ترجمه روان این جمله به فارسی:

(«این» یا «آن») بچه ها آبروی خود را (در جمع) بردند / راز خود را (میان جمع) فاش کردند وقتی به همه گفتند که (رفتار) پدرشان چه قدر عجیب و غریب بود / است!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *