آخرین باری که یادم میاد رفتم بخوابم کی بود؟

When is the last time I remember going to bed? (جمله / sentence)
یا
When is the last time I remember (that) I went to bed? (جمله / sentence)

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *