اون / آن اتاق قشنگی است / قشنگیه و دید فوق العاده ای هم / فوق العاده ایم رو به شهر دارد / داره.

That’s a beautiful room, with fabulous views of the city. (جمله / sentence)

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *