اگر لباس هایتان را که خشک شویی شده اند تا قبل از ساعت 10 صبح بگذارید بیرون اتاقتان آنها را می دهیم که اطو کنند و تا قبل از ساعت 5 بعد از ظهر برگردانند.

If you leave your dry cleaning out of your room by 10:00 AM, we’ll have it pressed and returned by 5:00 PM. (جمله / sentence)

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *