اگر / اگه کلید اتاقم را / اتاقمو / اتاقم رو به من / بهم بدهید / بدین جاگیر و پاگیر می شوم / می شم و می توانیم / می تونیم صبح صحبت کنیم.

If I could just get the key, I’ll settle in and we can talk in the morning. (جمله / sentence)

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *