بعداً به تو / شما می گویم.

I’ll tell you later. (جمله / sentence)

توجه: صورت کامل این جمله
I will tell you later.
است ولی معمولاً به صورت بالا به کار می رود؛ به ویژه در گفتار.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *