آقای مهمانخانه دار: بهترین توصیه مان / توصیه مون اینه / این است که در اتاقتان را / اتاقتونو از داخل قفل کنید / کنین. مگه / مگر نه، عزیزم؟

Mr. innkeeper: Our best advice is to lock your door from the inside. Isn’t that right, honey? (جمله / sentence)

مثال ها و نحوه کاربرد

Mr. innkeeper: Our best advice is to lock your door from the inside. Isn’t that right, honey?
Mrs. innkeeper: That’s right. You take care. You just lock it from the inside.

ترجمه روان این جملات به فارسی:

آقای مهمانخانه دار: بهترین توصیه مون اینه که در اتاقتونو از داخل قفل کنین. مگه نه، عزیزم؟

خانم مهمانخانه دار: درسته. مواظب خودتون باشین. حتماً از تو قفلش کنین.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *