آخرینشون / آخرینشان دیوید هاید بود که دکتر ارتودنسی بود و بیماری عصبی دوقطبی داشت.

The last one was David Hide, orthodontist, manic-depressive. (جمله / sentence)

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *