اون جاس / آنجاست / آنجا است (در مورد چیزی) به انگلیسی

برای دانلود فایل ها حتماً از نرم افزارهای دانلود منیجر استفاده فرمایید. There it is. (جمله / sentence) توجه: این جمله در زبان انگلیسی بیشتر

Read More