اون جاس / آنجاست / آنجا است (در مورد چیزی) به انگلیسی

برای دانلود فایل ها حتماً از نرم افزارهای دانلود منیجر استفاده فرمایید. There it is. (جمله / sentence) توجه: این جمله در زبان انگلیسی بیشتر صورت گفتاری دارد و در نوشته ها معمولاً این جمله به صورت“There is it.”یا“It is there.”به کار می رود. تلفظ با لهجه آمریکایی / آمریکن: دانلود تلفظ با لهجه بریتیش […]