سوله به انگلیسی

برای دانلود فایل ها حتماً از نرم افزارهای دانلود منیجر استفاده فرمایید.

توجه:در زبان فارسی ما به ساختمان کاملی که تمام یا بخشی از آن از فلز (معمولاً از آهن یا فولاد) ساخته شده باشد، سوله می گوییم. در زبان انگلیسی، اصطلاحی برای کل ساختمان به صورتی که ما در ایران می شناسیم، وجود ندارد اما ساختمان های پیش ساخته ی تمام فلزی یا نیمه فلزی وجود دارند که شبیه سوله های ما هستند. کلمه ها و عبارت های زیر، نشان دهنده این ساختارها هستند و شما می توانید با یک جستجوی اینترنتی، این ساختمان ها را پیدا کنید و به منظورهای مختلف از جمله صادرات یا واردات از این اطلاعات استفاده کنید.

اولین عبارت انگلیسی با معنی «سوله»

1. metal building kits

معنی (ترجمه) این عبارت انگلیسی

مجموعه ها / قطعات ساختمان های فلزی / نیمه فلزی

دومین عبارت انگلیسی با معنی «سوله»

2. metal building structure

معنی (ترجمه) این عبارت انگلیسی

سازه ی ساختمانی فلزی / نیمه فلزی

سومین عبارت انگلیسی با معنی «سوله»

3. metal building kits structure

معنی (ترجمه) این عبارت انگلیسی

سازه ی ساختمانی فلزی / نیمه فلزی ساخته شده با استفاده از مجموعه ها / قطعات

چهارمین عبارت انگلیسی با معنی «سوله»

4. metal building kits factory

معنی (ترجمه) این عبارت انگلیسی

کارخانه مجموعه ها / قطعات ساختمانی فلزی / نیمه فلزی

پنجمین عبارت انگلیسی با معنی «سوله»

5. modular metal building kits

معنی (ترجمه) این عبارت انگلیسی

مجموعه ها / قطعات ساختمانی فلزی / نیمه فلزی بخش بخش / قسمت به قسمت / تکه تکه

توجه:منظور از «بخش بخش» یا «قسمت به قسمت» یا «تکه تکه» این است که اجزای ساختمان مانند دیوار و سقف و … به صورت پیش ساخته از قبل ساخته شده ولی به صورت مجزا از هم می باشند و می توان به صورت های مختلفی آنها را مونتاژ و بر روی یکدیگر سوار کرد.

ششمین عبارت انگلیسی با معنی «سوله»

6. metal building span garage shop

معنی (ترجمه) این عبارت انگلیسی

تعمیرگاه خودرو / گاراژ ساخته شده با استفاده از اجزای ساختمانی فلزی / نیمه فلزی

هفتمین عبارت انگلیسی با معنی «سوله»

7. metal building garage workshop

معنی (ترجمه) این عبارت انگلیسی

کارگاه تعمیر خودرو / گاراژ ساخته شده با اجزای ساختمانی فلزی / نیمه فلزی

هشتمین عبارت انگلیسی با معنی «سوله»

8. metal building storage workshop

معنی (ترجمه) این عبارت انگلیسی

کارگاه ذخیره سازی / انبار ساخته شده با اجزای ساختمانی فلزی / نیمه فلزی

نهمین عبارت انگلیسی با معنی «سوله»

9. prefabricated metal building

معنی (ترجمه) این عبارت انگلیسی

ساختمان فلزی / نیمه فلزی پیش ساخته

دهمین عبارت انگلیسی با معنی «سوله»

10. prefab metal building

معنی (ترجمه) این عبارت انگلیسی

ساختمان فلزی / نیمه فلزی پیش ساخته

یازدهمین عبارت انگلیسی با معنی «سوله»

11. prefab modular metal building

معنی (ترجمه) این عبارت انگلیسی

ساختمان فلزی / نیمه فلزی پیش ساخته با اجزای (مثل سقف، دیوارها، کف و …) مجزا / جدا از هم

دوازدهمین عبارت انگلیسی با معنی «سوله»

12. prefabricated steel buildings

معنی (ترجمه) این عبارت انگلیسی

ساختمان فلزی / نیمه فلزی پیش ساخته با اجزای (مثل سقف، دیوارها، کف و …) مجزا / جدا از هم

سیزدهمین عبارت انگلیسی با معنی «سوله»

13. prefab steel buildings

معنی (ترجمه) این عبارت انگلیسی

ساختمان های پیش ساخته فولادی / نیمه فولادی

توجه: در زبان فارسی ما از کلمه «سوله» به معنای بسیار گسترده ای استفاده می کنیم که انواع استادیوم های کوچک ورزشی، انبارها، طویله های حیوانات، کارگاه های صنعتی و کارخانه ها، گاراژها و پارکینگ های موقتی یا دائمی و … را شامل می شود. در زبان انگلیسی برای هر کدام از این کلمه ها عبارت های مخصوصی وجود دارد و عبارت های متفرقه ای هم ممکن است توسط نویسندگان متن ها و گویندگان گفته ها در زبان انگلیسی به کار برود. به همین دلیل، معرفی تمام عباراتی که معنی «سوله» می دهند، غیر ممکن است اما با جستجوی اینترنتی عبارت هایی که در اینجا معرفی شد، به احتمال بالای 90 درصد می توانید سازه ی مورد نظر خود و تولید کننده ها و وارد کننده های آن را پیدا کنید.