از تو / ازت / از شما / ازتون شکایت می کنم! اقدام قانونی بر علیهت / علیهتان / علیهتون می کنم!

I’m gonna sue you! I’m gonna take legal action against you! (جمله / sentence)

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *