غزل خداحافظی را خواندن / مردن / نفس آخر را کشیدن به انگلیسی

برای دانلود فایل ها حتماً از نرم افزارهای دانلود منیجر استفاده فرمایید.

Kick the bucket (اصطلاح)

توجه: این عبارت، غیر رسمی و خودمانی یا شوخی آمیز است.

تلفظ این اصطلاح با لهجه آمریکایی / آمریکن:


دانلود

تلفظ این اصطلاح با لهجه بریتیش / بریتانیایی:


دانلود

مثال ها و نحوه کاربرد:

My friend kicked the bucket last night.

تلفظ این جمله با لهجه آمریکایی / آمریکن:


دانلود

تلفظ این جمله با لهجه بریتیش / بریتانیایی:


دانلود

ترجمه این جمله به زبان روان فارسی:

دوستم دیشب غزل خداحافظی را خواند / مرد / نفس آخرش را کشید.