دسته: دیکشنری فارسی به انگلیسی

«اون جاس» / «آنجا است» (در مورد شخص مؤنث) به انگلیسی ۲

«اون جاس» / «آنجا است» (در مورد شخص مؤنث) به انگلیسی

برای دانلود فایل ها حتماً از نرم افزارهای دانلود منیجر استفاده فرمایید. کلمه، عبارت یا جمله انگلیسی تلفظ There she is. (جمله) توجه: این جمله در زبان انگلیسی بیشتر صورت گفتاری دارد و در...

«اون جاس» / «آنجا است» (در مورد شخص مذکر) به انگلیسی ۲

«اون جاس» / «آنجا است» (در مورد شخص مذکر) به انگلیسی

برای دانلود فایل ها حتماً از نرم افزارهای دانلود منیجر استفاده فرمایید. کلمه، عبارت یا جمله انگلیسی تلفظ There he is. (جمله) توجه: این جمله در زبان انگلیسی بیشتر صورت گفتاری دارد و در...

«الگو دادن» / «شکل دادن» (در مورد رفتار) به انگلیسی ۰

«الگو دادن» / «شکل دادن» (در مورد رفتار) به انگلیسی

برای دانلود فایل ها حتماً از نرم افزارهای دانلود منیجر استفاده فرمایید. کلمه، عبارت یا جمله انگلیسی تلفظ pattern (فعل ــ این فعل، تخصصی است و معمولاً در مواردی مانند روانشناسی، جامعه شناسی، مردم...

«اون جاس» / «آنجا است» (در مورد چیزی) به انگلیسی ۲

«اون جاس» / «آنجا است» (در مورد چیزی) به انگلیسی

برای دانلود فایل ها حتماً از نرم افزارهای دانلود منیجر استفاده فرمایید. کلمه، عبارت یا جمله انگلیسی تلفظ There it is. (جمله) توجه: این جمله در زبان انگلیسی بیشتر صورت گفتاری دارد و در...

«اِ…» / «ا…» (نشانه ی تردید در صحبت کردن) به انگلیسی ۰

«اِ…» / «ا…» (نشانه ی تردید در صحبت کردن) به انگلیسی

[php] include ‘incls/pe-dic-included-css.inc.php’; [/php] توضیح: این صدا، همان صدای «اِ…» کشداری است که وقتی داریم صحبت می کنیم و داریم دنبال کلمات می گردیم، ایجاد می کنیم. برای دانلود فایل ها حتماً از نرم...