معنی absent (صفت) به فارسی

تلفظ لغت انگلیسی absent با لهجه آمریکایی / آمریکن دانلود فایل صوتی این لغت انگلیسی اولین معنی لغت انگلیسی absent معنی اول کلمه / لغت انگلیسی absent «حاضر نبودن در جایی به علت بیماری یا عذری دیگر» است. الگوی به کار بردن این صفت انگلیسی، به صورت زیر است: absent + (from + نام جایی […]

معنی absence (اسم) به فارسی

تلفظ کلمه / لغت انگلیسی absence با لهجه آمریکایی / آمریکن دانلود فایل صوتی این لغت انگلیسی اولین معنی لغت انگلیسی absence معنی اول کلمه / لغت انگلیسی absence «غایب بودن / غیبت / غیاب کسی» است. کلمه absence در این معنای خود، هم به صورت مفرد و هم به صورت جمع به کار می […]

معنی abroad (قید) به فارسی

تلفظ لغت انگلیسی abroad با لهجه آمریکایی / آمریکن دانلود فایل صوتی این کلمه انگلیسی اولین معنی لغت انگلیسی abroad معنی اول کلمه / لغت انگلیسی abroad «در / به کشوری خارجی» است.   مثال اول از اولین معنی این لغت انگلیسی to be abroad تلفظ این عبارت انگلیسی با لهجه آمریکایی / آمریکن: دانلود […]

معنی above (حرف اضافه) به فارسی

اولین معنی لغت انگلیسی above معنی اول کلمه / لغت انگلیسی above «بالاتر از چیزی یا کسی از نظر موقعیتِ در جایی قرار گرفتن یا از نظر مقام٬ درجه یا رتبه» است.   مثال اول از اولین معنی این لغت انگلیسی The water came above our knees. تلفظ این جمله انگلیسی با لهجه آمریکایی / […]

معنی about (قید) به فارسی

اولین معنی لغت انگلیسی about معنی اول کلمه انگلیسی about، «(یک) کم / کمی بیشتر یا کمتر از مقدار یا تعداد چیزی» یا «(یک) کم / کمی زودتر یا دیرتر از چیزی» است.   مثال اول از اولین معنی این لغت انگلیسی It costs about $10. تلفظ این جمله انگلیسی با لهجه آمریکایی / آمریکن: […]

معنی able (صفت)‌ به فارسی

اولین معنی لغت انگلیسی able معنی اول کلمه انگلیسی able، «صفت کسی است که مهارت٬ هوش٬ فرصت و امکان یا … را که برای انجام کاری لازم است٬ داشته باشد». معنای این لغت را می توانیم به صورت کوتاه٬ «توانستن» یا «قادر بودن» بیان کنیم. نحوه / روش / الگوی به کار بردن این کلمه […]

معنی ability (اسم) به فارسی

اولین معنی لغت انگلیسی ability معنی اول کلمه انگلیسی ability، «توانایی کسی یا چیزی برای انجام کاری» است. لغت ability در این معنای خود هیچگاه به صورت جمع به کار نمی رود و همیشه صورت مفرد دارد. نحوه / روش / الگوی به کار بردن این کلمه / لغت در این معنای خود به صورت: […]

معنی abandoned (صفت) به فارسی

تلفظ لغت انگلیسی abandoned با لهجه آمریکایی / آمریکن: دانلود فایل صوتی این لغت انگلیسی تلفظ لغت انگلیسی abandoned با لهجه بریتیش / بریتانیایی: دانلود فایل صوتی این لغت انگلیسی اولین معنی لغت انگلیسی abandoned معنی اول لغت انگلیسی abandoned، چیزی یا کسی است که «به حال خود رها شده باشد و آن چیز یا […]

دانلود کتاب صوتی / کتاب گویا / فایل صوتی انگلیسی کاربردی اول

در این مطلب و سلسله مطالب / مطلب هایی مانند این از بخش آموزش / یادگیری سریع زبان انگلیسی، یک سری کتاب صوتی / کتابهای صوتی / کتاب گویا / فایل صوتی را در اختیار شما قرار می دهیم که در آنها کلمه هایی / کلماتی به کار رفته اند که قبلاً معرفی کرده ایم […]

دیگر تئوری بس است! بیایید یادگیری عملی زبان را شروع کنیم.

خوب، دیگر به اندازه ی کافی صحبت تئوری در این سایت در مورد یادگیری سریع زبان و بهترین روش یادگیری زبان آن کرده ایم و دیگر موقع کار عملی رسیده است. آرزوی بزرگ من این است که می توانستم کلاس آموزشی بزرگی آماده و مهیا کنم که همه ی شما دوستان در آن جا شوید […]