دسته: خواندن (reading)

در این دسته مطالب خواندنی زبان انگلیسی مطرح می شود.

جملات انگلیسی به فارسی منتخب — حرف I ۰

جملات انگلیسی به فارسی منتخب — حرف I

I’m afraid it’s going to hurt you a great deal. متأسفانه این مسأله (یا «مورد» یا «قضیه» یا چیزهایی شبیه این ها) بسیار تو را ناراحت خواهد کرد. [php] include ‘incls/english-tuts-ad-p001.inc.php’; [/php]