دسته: مجموعه جملات انگلیسی

در این دسته جملات انگلیسی که از منابع مختلف انتخاب شده اند، با معنی فارسی قرار می گیرند.

جملات انگلیسی به فارسی منتخب — حرف I ۰

جملات انگلیسی به فارسی منتخب — حرف I

I’m afraid it’s going to hurt you a great deal. متأسفانه این مسأله (یا «مورد» یا «قضیه» یا چیزهایی شبیه این ها) بسیار تو را ناراحت خواهد کرد. [php] include ‘incls/english-tuts-ad-p001.inc.php’; [/php]