معرفی الفبای زبان روسی

الفبای روسی در خود زبان روسیрусский алфавит(بخوانید «روسکی آلفاویت») نامیده می شود و در نسخه مدرن/امروزی آن 33 حرف دارد (تعدادی از حروف آن در سال 1918 میلادی و قبل از آن حذف شده اند): حرف اول، حرف А است که مثل حرف “A” انگلیسی، در اول جمله یا موارد خاص دیگری که باید حروف […]