آموزش گوش دادن (listening)

درس دوم ـ کاربرد اسم های خاص

در این قسمت از درس چهارم دوره مقدماتی، اسم های خاص (proper nouns) را به طور کامل شرح دادیم و انواع مختلف آنها را نیز معرفی کردیم. اگر با اسم های خاص آشنا نیستید یا نحوه به کار بردن آنها را نمی دانید، به درس مورد نظر بروید و آن درس را کامل بخوانید. ولی اگر این درس را مطالعه کرده اید یا از قبل با اسم های خاص آشنایی دارید، می توانید به فایل های صورتی زیر گوش بدهید.

این متن ها همان هایی هستند که در درس اول این بخش (کاربرد انواع حروف تعریف) نیز خواندیم و فایل های صوتی مربوط به آنها را شنیدیم. همانطور که در آن درس نیز گفتیم، نمونه اول، متنی در مورد بریتانیا و شهرهای آن و بعضی از مراسم های مردم آن است. این متن و فایل صوتی جزو منابع زبان انگلیسی بریتانیایی (British English) است. همانطور که قبلاً هم در درس های دوره مقدماتی اشاره کردیم، انگلیسی بریتانیایی و انگلیسی آمریکایی تا حدودی متفاوت از یکدیگر می باشد و نحوه املای کلمه ها، نحوه تلفظ و نوع کلمه ها و ساختارهایی که به کار می روند، تا حدود زیادی در انگلیسی بریتانیایی و انگلیسی آمریکایی با هم تفاوت دارند. به مرور که نوشته ها و گفته های بیشتری در این سایت مطرح می شود، به شما خواهیم گفت که کدام یک از نوشته ها و گفته ها بریتانیایی و کدام یک آمریکایی می باشند. به این ترتیب، می توانید هر کدام را که بیشتر مورد علاقه شماست یا هر کدام را که به آن احتیاج بیشتری دارید، یاد بگیرید.

اول باید متن این فایل صوتی را برای شما بنویسم که بتوانید در حالیکه به فایل صوتی گوش می دهید، به متن نیز نگاه کنید. حتماً توجه داشته باشید که در این سطح و مرحله ای که شما هستید، اصلاً انتظار نداریم که بتوانید کل متن را بخوانید یا اینکه بتوانید تمام کلمه ها و جمله ها را بشنوید و تشخیص دهید یا اینکه معنی آنها را بدانید. در حال حاضر تنها چیزی که برای ما مهم است این است که بتوانید اسم های خاص
(proper nouns) را که با رنگ قرمز مشخص کرده ایم، چه در نوشته و چه در فایل صوتی تشخیص بدهید و دقت کنید که کدام یک از آنها همراه با حروف تعریف (چه a یا an و چه the) و کدام یک از آنها بدون این حروف به کار رفته اند
تا مطالبی که در بخش حروف تعریف درس چهارم از دوره مقدماتی برایتان گفتیم، واضح و بدیهی شده و برایتان جا بیفتد. بعد از این درس به صورت مرحله به مرحله که درس های دیگر را ذکر می کنیم، بقیه اجزای این متن را نیز توضیح خواهیم داد و پس از چند درس، خواهید دید که کل متن یا گفته های فایل صوتی برایتان معلوم و بدیهی خواهد شد و هیچ نکته ای، نادانسته باقی نخواهد ماند.

(ادامه درس در صفحه بعد)