کاغذ بازی (تشریفات اداری زاید و غیر لازم) به انگلیسی

برای دانلود فایل ها حتماً از نرم افزارهای دانلود منیجر استفاده فرمایید. red tape (اسم / noun) توجه: این عبارت جزو اصطلاحات زبان انگلیسی می باشد و بنا بر این، اگر آن را به صورت کلمه به کلمه ترجمه کنید، معنای کاملاً متفاوتی خواهد داشت. چنین عبارت هایی را باید به همین صورت که هستند […]

آره جون عمه ات به انگلیسی

برای دانلود فایل ها حتماً از نرم افزارهای دانلود منیجر استفاده فرمایید. Oh yeah? (اصطلاح) تلفظ با لهجه آمریکایی / آمریکن: دانلود تلفظ با لهجه بریتیش / بریتانیایی: دانلود مثال ها و نحوه کاربرد A: I’m going to be rich some day.B: Oh yeah? شخص الف: یه روزی پولدار میشم. شخص ب: آره جون عمه […]

آره ارواح بابات به انگلیسی

برای دانلود فایل ها حتماً از نرم افزارهای دانلود منیجر استفاده فرمایید. Oh yeah? (اصطلاح) تلفظ با لهجه آمریکایی / آمریکن: دانلود تلفظ با لهجه بریتیش / بریتانیایی: دانلود مثال ها و نحوه کاربرد A: I’m going to be rich some day.B: Oh yeah? شخص الف: یه روزی پولدار میشم. شخص ب: آره ارواح بابات!

غزل خداحافظی را خواندن / مردن / نفس آخر را کشیدن به انگلیسی

برای دانلود فایل ها حتماً از نرم افزارهای دانلود منیجر استفاده فرمایید. Kick the bucket (اصطلاح) توجه: این عبارت، غیر رسمی و خودمانی یا شوخی آمیز است. تلفظ این اصطلاح با لهجه آمریکایی / آمریکن: دانلود تلفظ این اصطلاح با لهجه بریتیش / بریتانیایی: دانلود مثال ها و نحوه کاربرد: My friend kicked the bucket […]

راز خود را فاش کردن / آبروی خود را بردن به انگلیسی

برای دانلود فایل ها حتماً از نرم افزارهای دانلود منیجر استفاده فرمایید. to wash one’s dirty linen in public (اصطلاح) توجه: این عبارت / اصطلاح در انگلیسی بریتانیایی کاربرد دارد و عبارت ناپسندی است. تلفظ با لهجه آمریکایی / آمریکن: دانلود تلفظ با لهجه بریتیش / بریتانیایی: دانلود مثال ها و نحوه کاربرد He washed […]