معنی abandon (فعل) به فارسی

در این درس از دوره ی آموزش سریع زبان انگلیسی، مطالبی را (در واقع، جمله ها و عبارت هایی به عنوان مثال را) که کلمه انگلیسی abandon در آن ها به کار رفته است، به روش قدم به قدم و طبق همان روش طبیعی یادگیری زبان انگلیسی، معرفی کرده و توضیح می دهیم. این کلمه، […]