غزل خداحافظی را خواندن / مردن / نفس آخر را کشیدن به انگلیسی

برای دانلود فایل ها حتماً از نرم افزارهای دانلود منیجر استفاده فرمایید. Kick the bucket (اصطلاح) توجه: این عبارت، غیر رسمی و خودمانی یا شوخی آمیز است. تلفظ این اصطلاح با لهجه آمریکایی / آمریکن: دانلود تلفظ این اصطلاح با لهجه بریتیش / بریتانیایی: دانلود مثال ها و نحوه کاربرد: My friend kicked the bucket […]

راز خود را فاش کردن / آبروی خود را بردن به انگلیسی

برای دانلود فایل ها حتماً از نرم افزارهای دانلود منیجر استفاده فرمایید. to wash one’s dirty linen in public (اصطلاح) توجه: این عبارت / اصطلاح در انگلیسی بریتانیایی کاربرد دارد و عبارت ناپسندی است. تلفظ با لهجه آمریکایی / آمریکن: دانلود تلفظ با لهجه بریتیش / بریتانیایی: دانلود مثال ها و نحوه کاربرد He washed […]