برچسب گذاری توسط: لهجه بریتیش

این برچسب / تگ شامل گفته هایی به زبان انگلیسی است که با لهجه / تلفظ بریتانیایی / بریتیش تلفظ می شوند.

دانلود کتاب صوتی / کتاب گویا / فایل صوتی انگلیسی کاربردی اول _ عکس / تصویر شاخص مطلب / پست ۰

دانلود کتاب صوتی / کتاب گویا / فایل صوتی انگلیسی کاربردی اول

در این مطلب و سلسله مطالب / مطلب هایی مانند این از بخش آموزش / یادگیری سریع زبان انگلیسی، یک سری کتاب صوتی / کتابهای صوتی / کتاب گویا / فایل صوتی را در...