اِ… / ا… (نشانه تردید در صحبت کردن) به انگلیسی

توضیح: این صدا، همان صدای «اِ…» کشداری است که وقتی داریم صحبت می کنیم و داریم دنبال کلمات می گردیم، ایجاد می کنیم. برای دانلود

Read More

منقوش کردن / نقش دار کردن / نقش ایجاد کردن به انگلیسی

برای دانلود فایل ها حتماً از نرم افزارهای دانلود منیجر استفاده فرمایید. pattern (فعل / verb) توجه: این معنی از این کلمه معمولاً بیشتر در

Read More

سوله به انگلیسی

برای دانلود فایل ها حتماً از نرم افزارهای دانلود منیجر استفاده فرمایید. توجه:در زبان فارسی ما به ساختمان کاملی که تمام یا بخشی از آن

Read More

آسمان غرنبه / آسمون غرنبه (رعد و برق) به انگلیسی

برای دانلود فایل ها حتماً از نرم افزارهای دانلود منیجر استفاده فرمایید. thunder (اسم / noun) تلفظ با لهجه آمریکایی / آمریکن: دانلود تلفظ با

Read More

آره به انگلیسی

برای دانلود فایل ها حتماً از نرم افزارهای دانلود منیجر استفاده فرمایید. yeah (قید) توجه:yeahنسبت بهyesدر زبان انگلیسی خیلی خودمانی تر است. یعنی در حالیکهyesدر

Read More

کاغذ بازی (تشریفات اداری زاید و غیر لازم) به انگلیسی

برای دانلود فایل ها حتماً از نرم افزارهای دانلود منیجر استفاده فرمایید. red tape (اسم / noun) توجه: این عبارت جزو اصطلاحات زبان انگلیسی می

Read More

آره جون عمه ات به انگلیسی

برای دانلود فایل ها حتماً از نرم افزارهای دانلود منیجر استفاده فرمایید. Oh yeah? (اصطلاح) تلفظ با لهجه آمریکایی / آمریکن: دانلود تلفظ با لهجه

Read More

آره ارواح بابات به انگلیسی

برای دانلود فایل ها حتماً از نرم افزارهای دانلود منیجر استفاده فرمایید. Oh yeah? (اصطلاح) تلفظ با لهجه آمریکایی / آمریکن: دانلود تلفظ با لهجه

Read More

اون جان / اوناهاشون / آنجا هستند به انگلیسی

برای دانلود فایل ها حتماً از نرم افزارهای دانلود منیجر استفاده فرمایید. There they are. (جمله / sentence) توجه: این جمله در زبان انگلیسی بیشتر

Read More

غزل خداحافظی را خواندن / مردن / نفس آخر را کشیدن به انگلیسی

برای دانلود فایل ها حتماً از نرم افزارهای دانلود منیجر استفاده فرمایید. Kick the bucket (اصطلاح) توجه: این عبارت، غیر رسمی و خودمانی یا شوخی

Read More